CONTÁCTANOS


2336 SOUTH 9TH,
ALLENTOWN, PA 18103

TELEFONOS:
IGLESIA – 610-351-4804
PASTOR- 717-940-3090

EMAIL:
NE.Allentown.LaTrinidad@epaumc.org